CLUBSPAREN Actie voorwaarden

Evenement

Titel:
CLUBSPAREN Actie voorwaarden
Wanneer:
ma, 15. oktober 2018, 09:00 - za, 10. november 2018, 18:00
Locatie:
Winkelcentrum Westermarkt - ,
Categorie:
Heerlijk Winkelen
Hits:
23

Omschrijving

CLUBSPAREN VOORWAARDEN Actievoorwaarden Clubsparen op de Westermarkt - oktober 2018
1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door de in winkelcentrum Westermarkt georganiseerde actie Clubsparen  (hierna: "deze Actie” en “de Westermarkt”). 1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden. 1.3 De Westermarkt is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat het winkelcentrum daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van deze Actie, zal door de Westermarkt gemaakt worden via de website www.westermarkt.com 1.4 Deze Actie begint op maandag 15 oktober 2018 om 12:00 uur en eindigt op zaterdag 10 november 2018 om 18:00 uur. 1.5 Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of deze Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. 2. Voorwaarden deelnemende clubs
 2.1 Clubs of verenigingen dienen zich aan te melden en gevestigd te zijn in Tilburg en/of Goirle.
 2.2 Door middel van een loting worden maximaal10 clubs of verenigingen geselecteerd die deelnemen aan de actie.
 2.3 De clubs of verenigingen die zijn uitgeloot presenteren zich op zaterdag 13 oktober a.s. aan het publiek in winkelcentrum Westermarkt.
 2.4 Deelnemende clubs of verenigingen maken reclame voor de actie en stimuleren op een actieve manier hun achterban om in de Westermarkt te gaan stemmen. 2.5 Deelnemende clubs of verenigingen dienen minimaal 250 stemmen te behalen om in aanmerking te komen voor een prijs. Bij minder stemmen vervalt het recht op een prijs.
 3. Voorwaarden stemmen
 3.1 Deelname aan deze Actie kan alleen met een geldige stemkaart. 3.2 De leeftijd om deel te nemen aan deze Actie is 18 jaar of ouder. 3.3 Deelnemers mogen maximaal 5 stemkaarten per keer scannen. Hierna is een volgende deelnemer aan de beurt tenzij er verder niemand wacht. 3.4 Stemkaarten zijn enkel geldig in de aangegeven periode. Buiten deze periode hebben deze geen enkele waarde. 3.5 Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 3.6 De Westermarkt is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de Actievoorwaarden handelen, dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
 3.7 Een stemkaart ontvangt men bij aankoop van minimaal €10,- aan boodschappen in een deelnemende winkel op de Westermarkt. Per kassatransactie ontvangt men 1 stemkaart. 3.8 Waardebonnen die men door middel van het stemmen kan verkrijgen, zijn alleen geldig in de winkels op de Westermarkt en niet in andere filialen.
 4. Prijzen
 4.1 De prijzen worden als volgt verdeeld over de deelnemende clubs of verenigingen; 1e prijs €1.000,-, 2e prijs 750,-, 3e prijs 500,- en daarna aan iedere deelnemende club en of vereniging 250,-
 4.2 Door middel van het tellen van het aantal stemmen wordt de winnaar bepaald, diegene met de meeste stemmen wint de eerste prijs, diegene met de meeste stemmen daarna wint de 2e prijs etc.
 4.3 Het prijzengeld wordt binnen 2 weken na de finale overgemaakt naar de penningmeester van de betreffende club of vereniging en de daarbij behorende bankrekening van de betreffende club of vereniging
 4.4 Indien van toepassing zal de Westermarkt verschuldigde kansspelbelasting voldoen aan de juiste instantie. 5. Publiciteit 5.1 Deelnemers aan deze Actie geven de Westermarkt toestemming om gefotografeerd te worden en eventuele foto’s en hun namen te gebruiken voor promotionele activiteiten. Hier kunnen geen rechten aan ontleent worden en men heeft geen recht op financiële vergoedingen.
 5.2. Deelnemers (afvaardiging van de deelnemende clubs of verenigingen) aan deze Actie dienen tijdens de prijsuitreiking op 17 november a.s. aanwezig te zijn.
 6. Klachten 6.1 Klachten omtrent de Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij de organisatie WinkelcentrumPromotie B.V. - www.winkelcentrumpromotie.nl gevestigd te Rosmalen.

Contact information

Name:
Westermarkt Tilburg